Welkom bij Osteopathie van den Berg, geregistreerde osteopathie en kinderosteopathie te Bergschenhoek

ingang

Osteopathie is een veilige en effectieve behandelwijze voor talrijke lichamelijke klachten van zowel jong als oud. Tijdens een osteopatisch consult wordt zeer precies onderzocht welk weefsel verantwoordelijk is voor uw klachten. De osteopathie richt zich op het achterhalen van de oorzaak van deze klachten, door observatie en manueel onderzoek (met de handen) van de wervelkolom, ledematen, inwendige organen en het zenuwstelsel.

De osteopaat gaat opzoek naar de oorzaak en bestrijdt dus niet slechts symptomen. Een behandeling verloopt nooit volgens een vast protocol, maar wordt juist afgestemd op elk individu. Het doel van de osteopatische behandeling is om het klachtengebied gunstig te beïnvloeden, door herstelbelemmerende factoren (dus oorzaken) in het lichaam op te sporen en te behandelen.

Voor meer informatie omtrent de behandelwijze, de indicaties en tarieven kunt u terecht op deze website. In Osteopathiepraktijk van den Berg worden de osteopaten ondersteund door Silvia de praktijkassistente.

De praktijk bevindt zich op de Noorderparklaan 4 (Gebouw De Klaver), 2662 DJ Bergschenhoek. Voor een afspraak of voor meer informatie kunt u bellen naar 06 54 954 854, of u kunt email sturen naar: info@osteopathievandenberg.nl  

Veiligheid

Vele patiënten zijn niet doorverwezen door artsen of specialisten. Osteopaten zijn dan ook getraind om contra-indicaties uit te sluiten! Signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen worden herkend en eventueel, met natuurlijk uw nadrukkelijke toestemming, vindt overleg plaats met uw huisarts en/of specialist. Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Meer informatie via www.osteopathie-nro.nl en www.osteopathie.nl.

Daarnaast wil de heer Van den Berg en de heer Mets zich duidelijk distantiëren van het kraken of het in een ‘holding’ houden van baby’s. De osteopathie biedt hun genoeg andere veilige, zachte en doeltreffende behandeltechnieken.