Veiligheid voor alles

Het intakegesprek en het onderzoek (provocatietesten/testen van reflexen enz.) spelen een belangrijke rol in de  veiligheid van een osteopatische behandeling. Een osteopaat heeft een naast een zeer gedegen kennis van anatomie, neurologie, fysiologie en embryologie ook een goede kennis van differentiaaldiagnostiek. Bij twijfel zal altijd verwezen worden naar een huisarts of specialist.

Binnen onze praktijk zijn alle osteopaten geregistreerd bij het  Nederlands Register voor Osteopathie. Ze hebben na hun fysiotherapie opleiding de 5 jarige opleiding tot osteopaat afgerond. Omdat ze lid zijn van het Nederlands Register voor Osteopathie is er sprake van een klacht- en tuchtrecht en moeten ze aan voldoen aan verschillende eisen voor praktijkvoering en bijscholing.

Daarnaast  distanciëren de osteopaten van Osteopathiepraktijk van den Berg zich van het kraken of het in een ‘holding’ houden van baby’s. De osteopathie biedt hun genoeg andere veilige, zachte en doeltreffende behandeltechnieken.